Deco mini7W
Manual und quickguide download

XP-PEN New UI Driver Manual V1.2(German)

Jan 05,2021 PM 16:21

PDF

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(German)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

2.4G Pairing Tool Manual(German)

Apr 24,2021 PM 15:50

PDF
Software & treiber

XPPenMac_3.4.6_230607

Jun 08,2023 PM 17:41

XPPenMac_3.4.0_230104

Jan 09,2023 PM 18:26

Wireless Pairing Tool for Mac

Mar 23,2023 PM 15:09

XPPenWin_3.4.6.230425

May 24,2023 AM 10:42

XPPenWin_3.4.0.230109

Jan 11,2023 PM 18:41

Wireless Pairing Tool for Win

Mar 23,2023 PM 14:38

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.tar.gz

Mar 21,2023 AM 10:25

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.deb

Mar 21,2023 AM 10:25

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.rpm

Mar 21,2023 AM 10:25